Rozvoj sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Zvyšování dostupnosti probíhá nejen s pomocí investiční výstavby. Postupně zvyšujeme počty uživatelů, kteří pobytovou službu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezbytně potřebují a lidem, kteří mohou zůstat v domácím prostředí zlepšujeme dostupnost terénních služeb. Tato strategie odpovídá národnímu trendu posilovat soběstačnost seniorů dostupností služeb a současně budovat kapacity pro ty nejpotřebnější.

Rozvoj dostupnosti ambulantních a terénních služeb

V období od roku 2016 došlo k navýšení úvazků v osobní asistenci o 43 úvazků a u pečovatelské služby o 120 úvazků. Celkem je nyní v jihomoravské síti 723 úvazků pečovatelských služeb a 174 úvazků osobní asistence.

Zvyšování dostupnosti pobytových služeb

Zastupitelstvo JMK dne 12.12.2019 schválilo výstavbu nového domova pro seniory se zvláštním režimem v Hustopečích pro 50 uživatelů. Zároveň budeme žádat o finanční podporu MPSV. Požádáme také o finanční podporu na výstavbu nových kapacit a zároveň humanizaci vícelůžkových pokojů v domově pro seniory Sokolnice.

Zlepšujeme péči o potřebné. Vytrvale a systematicky.

163 nových úvazků pro pečovatelské služby a osobní asistence, aby vaši blízcí mohli zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí. 119 uživatelů v chráněném bydlení.