17/1/2019

Rozvíjíme samostatnost handicapovaných

Celkem 119 klientů příspěvkových organizací Jihomoravského kraje využije nové komunitní pobytové služby, které od roku 2015 systematicky vznikají v celkem devíti lokalitách. Dosavadním průběhem transformačních aktivit se zabývalo jednání našeho transformačního týmu. 

Do projektu se postupně zapojilo pět krajských příspěvkových organizací. V převážné většině jde o chráněné bydlení, v současnosti probíhá výstavba v Hostěradicích a Hrušovanech.  Celkové náklady na pořízení zázemí těchto služeb představují 172 milionů korun, více než polovina z této částky bude hrazena z evropských fondů a státního rozpočtu. Transformace sociálních služeb je změnou v myšlení lidí. Lidé s postižením jsou nedílnou součástí společnosti a díky transformačnímu procesu se stávají našimi sousedy, kamarády, spolupracovníky. V komunitních sociálních službách, nejčastěji v chráněných bydleních, si dokáží za větší či menší asistence kvalifikovaných pracovníků obstarat běžné denní záležitosti od nákupů, přes vaření, praní prádla a úklid. V obcích, kde tyto služby vznikaly, byli starousedlíci zprvu skeptičtí a nedůvěřiví, ale sami si ověřili, že není špatné mít na ulici někoho, kdo vám rád pomůže posekat trávu nebo očesat jablka.

V prozatím poslední plánované lokalitě ve Svitávce s plánem nesouhlasí někteří obyvatelé, kteří navíc rozšiřují nepravdivé informace a poplašné zprávy. Na pondělním jednání budou zastupitelé obce s projektem podrobně seznámení a doufám, že náš čtyřčlenný tým bude dostatečně přesvědčivý a vyvrátí obavy, které jsou bohužel velmi časté a vyplývají z malé informovanosti. Také proto se jednání uskuteční ve Svitávce.

Více o procesu transformace najdete na http://www.trass.cz/