Rada Jihomoravského kraje schválila podání žaloby proti rozhodnutí báňského úřadu o těžbě štěrkopísku na Hodonínsku

Český báňský úřad v úterý 19. května zamítl odvolání Jihomoravského
kraje a dalších 26 měst a obcí, spolků a společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín proti stanovení dobývacího prostoru v případě těžby štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. Na pondělním zasedání se proto Jihomoravský kraj rozhodl podat proti rozhodnutí báňského úřadu žalobu.


Ve věci soudního přezkumu bude Jihomoravský kraj zastupovat radní pro
oblast životního prostředí Vít Rajtšlégr (ČSSD).
Jihomoravský kraj jako účastník řízení podal odvolání z důvodu spatřované
nezákonnosti rozhodnutí orgánu prvního stupně, který nevycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a dopustil se v řízení i závažných procesních pochybení.
Ohrožena je voda pro téměř 150 tisíc obyvatel jižní Moravy
„Jihomoravský kraj v celém dosavadním průběhu řízení prosazuje především ochranu vodárenských zdrojů, neboť místo zamýšlené těžby spadá do ochranného pásma vodního zdroje „Bzenec – komplex“, což je nejvýznamnější zdroj podzemní vody v regionu jižní Moravy využívaný k hromadnému zásobování sto čtyřiceti tisíc obyvatel okresu Hodonín a jde také o strategický vodní zdroj figurující v krizových plánech jako zdroj nouzového zásobování pitnou vodou pro Jihomoravský krajů,“ přibližuje
důvod žaloby Vít Rajtšlégr a dodává:
„Ochrana vodního zdroje je jednoznačně veřejným zájmem dle platného vodního zákona. Těžba štěrkopísků jako nevyhrazeného nerostu je oproti tomu soukromým zájmem žadatele o stanovení dobývacího prostoru. Pokud se dostane do střetu veřejný a soukromý zájem, stát musí zajistit potřebnou ochranu veřejného zájmu, což bohužel v tomto případě neučinil. V případě stanovení dobývacího prostoru se jedná o vysoce závažný zásah do území, kdy toto rozhodnutí znamená možnost využití území k těžbě, a to jednoznačně ve prospěch soukromého zájmu těžařské společnosti. Přitom zde existuje reálná hrozba nevratného poškození či ohrožení významného zdroje pitné vody.“
Kraj podniká kroky ve spolupráci s místními obcemi a spolky
Jihomoravský kraj žalobou podpoří činnosti, které na Hodonínsku organizují obce a občanské spolky ihned od vyhlášení rozhodnutí báňského úřadu. V úterý 2. června se v Kyjově uskuteční schůzka více než šedesáti starostů z okolních obcí a měst. Za Jihomoravský kraj vystoupí radní pro životní prostředí Vít Rajtšlégr. „Byl jsem krajskou radou pověřen, abych všem účastníkům tlumočil postoj kraje a zároveň abychom spolu koordinovali kroky proti těžbě štěrkopísku. Kraj vítá aktivity, které po
zamítnutí odvolání zdejší občané organizují, ať už to je pochod nebo petice proti zahájení výstavby. Voda je v dnešní době tak cenná komodita, že zkrátka nemůžeme dovolit soukromým zájmům, aby tento zdroj byl jakkoliv ohrožen,“ uzavírá Rajtšlégr.