Krajské domovy pro seniory

mohou od letošního roku přijímat uživatele již od 55 let

Důvodem změny věkové hranice je skutečnost, že onemocnění některou z forem demence nebo Parkinsonovy choroby může postihnout i relativně mladého člověka středního věku.

Tímto opatřením reagujeme na potřeby těchto nemocných, které dosud naše síť sociálních služeb nebyla schopna zachytit. Zároveň se jedná o další posun ve významu domovů pro seniory. Jsou určeny pouze uživatelům, jejichž závislost na pomoci je neslučitelná s pobytem v domácím prostředí, a to i za podpory terénních služeb.

Chcete se dozvědět více? Pročtěte si následující článek : https://zena.aktualne.cz/zdravi/alzheimer/r~7ad0cfd67c5e11e682380025900fea04/

Dotační program na přechod vysílání do DVB-T2

Dnes jsme vyhlásili dotační program pro poskytovatele pobytových sociálních služeb, kteří jsou zařazeni v základní síti Jihomoravského kraje bez ohledu na zřizovatele. Reagujeme tak na  zvýšené finanční požadavky ze strany poskytovatelů pobytových sociálních služeb a chceme tímto dotačním programem vyloučit jakékoliv problémy v příjmu televizního vysílání pro naše uživatele.