Karty sociálních služeb jako nástroj účelnosti a kvality

Další jednání postupně se všemi více než čtyřmi sty poskytovateli sociálních služeb. Realizace Regionálních karet sociálních služeb vyjasňuje obsah konkrétních služeb a prostředky podpory lidí v nepříznivě sociální situaci.

Musíme vědět, co lidé od sociálních služeb potřebují a těmto oprávněným potřebám přizpůsobovat síť sociálních služeb. Efektivní musí znamenat účelné a kvalitní. Služby tu nejsou pro sebe samotné, ale jejich smysl je v poskytování podpory občanům co nejblíže místa jejich bydliště. Pokud je to možné, podpora musí vždy směřovat k větší míře samostatnosti klientů. Jen tak bude vzhledem ke stárnutí populace systém dlouhodobě udržitelný.