Co chci

Programové priority

  • V Jihomoravském kraji neonemocněl nemocí Covid-19 žádný uživatel sociálních služeb. Ale nesmíme zapomínat na další nemoci. Proto rozšíříme Masarykův onkologický ústav v Brně a postavíme rehabilitační centrum v Pasohlávkách. A co dál?
  • Rekonstrukce Vírského vodovodu, ať nám teče kvalitní voda z kohoutku.
  • Retenční nádrže a následná obnova pěstování zeleniny, ať nám půdu neničí eroze.
  • Nové domovy pro seniory a více pečovatelských služeb, ať si ve stáří můžeme vybrat.
  • Rozšíření zdravotnických oborů, ať máme dostatek sester, fyzioterapeutů, zubních techniků a optiků.
  • Tisíc družstevních bytů, ať mohou mladí bydlet levněji a systém neziskového bydlení se konečně rozjede i u nás. 
  • Nové vlaky a autobusy, ať cestujeme pohodlně. 
  • Opravené kulturní domy v obcích, ať se máme kde scházet a bavit.

Co chci

Požaduji rovný přístup státu ke krajským samosprávám. Jihomoravský kraj bude dostávat spravedlivé finance nejen na sociální služby, ale také na zdravotnictví, dopravu a péči o zdravou krajinu.

Chci žít ve společnosti, jež umožňuje rozvoj lidské individuality a zároveň v nezbytné míře poskytuje solidaritu lidem, kteří ji potřebují.

Podporuji vyšší daňové slevy na děti, což vnímám jako solidaritu bezdětných, kteří si také starobní důchod zaslouží.

Usiluji o rozvoj sociálních služeb, jež poskytují přímou péči jako systém solidarity ze strany mladých a zdravých, ti budou rovněž jednou staří a nemocní.

Chci rovný přístup ke všem poskytovatelům sociálních služeb bez ohledu na zřizovatele. Podmínkami jsou srovnatelná kvalita, efektivita a potřebnost.

Dostupné zdravotnictví je velkou výhodou Jihomoravského kraje a není možné je obětovat soukromým zájmům.

Privatizace zdravotnictví je nebezpečná, protože veřejné pak zůstávají pouze nejdražší lékařské obory, o něž nemá soukromý sektor zájem. Je pak snadné tvrdit, že soukromníci ve zdravotnictví jsou úspěšnější.

Krajské nemocnice jsou zárukou rozvoje vědy a inovací.

Podporuji investice do vzdělávání a výzkumu jako záruku prosperity našeho v mnoha směrech výjimečného kraje.

Chci zachovat oborovou pestrost na našich středních školách jako záruku zajištění soběstačnosti ve službách.

Integrovaný dopravní systém zajišťuje fungování služeb ve všech oblastech života kraje. Jsem hrdý, že náš IDS je nejlepší na světě!

Podporuji rozvoj občanské společnosti v oblastech, které přinášejí jednoznačný prospěch pro kraj jako celek. Rád podporuji rozšíření stávajících dotačních programů pro zvelebení našeho kraje.

Chci zachovat krajové tradice v oblasti kultury a podporovat umělce, kteří uchovávají a zároveň rozvíjejí naši identitu.

Všichni už víme, že sport je nejlepší prevencí kriminality i dalších patologických jevů. Jsem upřímně rád, že se podpora Jihomoravského kraje pro sportující děti a mládež neustále zvyšuje.