Z médii

20/5/2019

Týden pro rodinu, dny pro nás všechny

Každý, kdo pracuje a vychovává či se stará o někoho blízkého, potřebuje pomoc. A co náš kraj? Pro zaměstnance máme firemní školku Lentilka. Pro pečovatele peníze na oddych a podporu. Letos jsme s paní ministryní předali ocenění těm, jejichž příběhy by měly být vysílány v prime timech hlavních zpráv. Pro rodiče síť 66 family pointů, které oslavily 10 leté výročí.

(Pokračování textu…)

VÍCE
14/5/2019

Odkaz hrdinů?

Odvaha bez hledání viníků okolo, smělost tváří v tvář smrti. A není třeba zbytečného patosu, tak jako každoročně na Nebi plném hvězd na Šelepce v Brně.

(Pokračování textu…)

VÍCE
29/3/2019

Děti pojedou na tábor

Náš kraj umožní více než 120 dětem ze sociálně slabých rodin nebo handicapovaným účast na letních táborech.

(Pokračování textu…)

VÍCE
15/2/2019

Chráněné bydlení ve Svitávce v ohrožení

Přestože nás zastupitelé Svitávky 21. 1. ujistili o podpoře záměru a my jsme slíbili účast na kampani pro občany, tak o nás bez nás Rada Svitávky schválila odstoupení a pozvala nás na své zastupitelstvo.

(Pokračování textu…)

VÍCE
29/1/2019

Karty sociálních služeb jako nástroj účelnosti a kvality

Další jednání postupně se všemi více než čtyřmi sty poskytovateli sociálních služeb. Realizace Regionálních karet sociálních služeb vyjasňuje obsah konkrétních služeb a prostředky podpory lidí v nepříznivě sociální situaci.

(Pokračování textu…)

VÍCE
17/1/2019

Rozvíjíme samostatnost handicapovaných

Celkem 119 klientů příspěvkových organizací Jihomoravského kraje využije nové komunitní pobytové služby, které od roku 2015 systematicky vznikají v celkem devíti lokalitách. Dosavadním průběhem transformačních aktivit se zabývalo jednání našeho transformačního týmu. 

(Pokračování textu…)

VÍCE
12/12/2018

Řízení sociálních služeb?

Komunikace s obcemi a poskytovateli. Ještě před koncem roku jsme stihli 6 společných setkání zástupců obcí s rozšířenou působností. Cílem je zajištění spolupráce mezi krajskou a obecní samosprávou.

(Pokračování textu…)

VÍCE
28/11/2018

Tunis, naše pomoc, sociální služby a rozvoj obchodu

S Janem Nečasem jsme v Tunisu strávili včetně cesty pět pracovních dnů. Návštěvu jsem rozdělil do třech tématických okruhů:

1. Pomáháme tam, kde problémy vznikají. 

A) Z českých peněz byl v obci Sejnene  postaven hliněný dům, který slouží jako místo výuky a setkávání žen a dětí. Obec je 100 km ve vnitrozemí a většina starších je negramotná. Ve spolupráci s francouzskými kolegy se rozjíždí projekt tradičního hrnčířského řemesla, výrobků z jílu. Křehkost je ovšem velkým problémem a pokud bude snaha podpořit výrobu nákupem ze strany turistů, výrobky musí zvládnout cestu v kufru. Koupil jsem misku na ovoce a nepřežila.

(Pokračování textu…)

VÍCE
17/11/2018

Stali jsme se národem psychiatrů, tak začněme pomáhat duševně nemocným …

Morální závazek vůči duševně nemocným klientům sociálních služeb je zavazující. A mám strach, aby se po tranformaci dosavadní ústavy neprodaly a služby se neocitly bez peněz. Proto píši na ministerstva.

(Pokračování textu…)

VÍCE
1/10/2018

Spouštíme elektronický katalog sociálních služeb

Spouštíme elektronický katalog sociálních služeb, který umožní jednoduše najít službu pro řešení životní situace. Také jsme se připojili k projektu Žít doma. Sociologický průzkum jasně ukazuje požadavek občanů na rozšíření domácí péče.

(Pokračování textu…)

VÍCE