ČLÁNKY

ČSSD je ve vedení Jihomoravského kraje dvanáct let. V kampani chce připomenout úspěchy a představit vizi pro další období

24. 6. 2020

Sociální demokracie se již od roku 2008 podílí na správě Jihomoravského kraje. V předvolební kampani se chce strana profilovat jako tým lidí, který úzce spolupracuje s úspěšnými starosty a místostarosty z komunálního prostředí, má s krajskou politikou dlouholeté zkušenosti a dokázal Jihomoravský kraj dostat z hlediska hospodaření na absolutní špičku v rámci České republiky.

Rozvojové programy v odpovědnosti ČSSD zůstanou v Jihomoravském kraji zachovány

10. 6. 2020

Rada Jihomoravského kraje na svém zasedání rozhodla, že rozvojové programy, které spadají do gesce ČSSD, zůstanou zachovány. V oblasti rodinné politiky zůstaly programy v plné výši tak, jak byly navrženy před koronavirovou pandemií. Obdobná situace platí u programů, které se týkají vody a sucha. V oblasti kultury zůstaly v plné výši dotační tituly pro památky místního významu.

Rada Jihomoravského kraje schválila podání žaloby proti rozhodnutí báňského úřadu o těžbě štěrkopísku na Hodonínsku

1. 6. 2020

Český báňský úřad v úterý 19. května zamítl odvolání Jihomoravského
kraje a dalších 26 měst a obcí, spolků a společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín proti stanovení dobývacího prostoru v případě těžby štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. Na pondělním zasedání se proto Jihomoravský kraj rozhodl podat proti rozhodnutí báňského úřadu žalobu.

Zachování společenského života v kraji je pro ČSSD prioritou. Její klub také navrhne půl milionu pro dobrovolníky

16. 5. 2020

Jihomoravský kraj podle ČSSD obstál ve všech segmentech při řešení koronavirové krize. Zároveň v předchozích letech vykázal jedny z nejlepších hospodářských výsledků v rámci České republiky, jeho zadlužení bylo ke konci roku pouhých devět procent, což se rovná necelým dvěma miliardám. Ze zákona je přitom povinnost držet dluh pod šedesáti procenty. I proto chce ČSSD zachovat pravidelné podpůrné programy v plné výši tak, jak byly navrženy před koronavirovou krizí.

Krajské domovy pro seniory

2. 3. 2020

mohou od letošního roku přijímat uživatele již od 55 let

Důvodem změny věkové hranice je skutečnost, že onemocnění některou z forem demence nebo Parkinsonovy choroby může postihnout i relativně mladého člověka středního věku.

Se Šlapalem to šlape (i zelí)

26. 1. 2020

Blatnička a třetí místo pro mé kysané zelí z  konkurence 128 vzorků.
Když reprezentovat náš kraj, tak z vlastní zahrady.  

Rozvoj sociálních služeb v Jihomoravském kraji

17. 12. 2019

Zvyšování dostupnosti probíhá nejen s pomocí investiční výstavby. Postupně zvyšujeme počty uživatelů, kteří pobytovou službu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezbytně potřebují a lidem, kteří mohou zůstat v domácím prostředí zlepšujeme dostupnost terénních služeb. Tato strategie odpovídá národnímu trendu posilovat soběstačnost seniorů dostupností služeb a současně budovat kapacity pro ty nejpotřebnější.

Systematická podpora handicapovaným

17. 12. 2019

Transformační proces v sociálních službách vede k uskutečňování změn, jejichž cílem je dát osobám se zdravotním postižením možnost svobodné volby způsobu jejich života. Prioritní snahou je udržení existujících rodinných a sociálních vazeb a podpora osob s postižením v jejich co nejvyšší samostatnosti. Důležité je přistupovat k člověku jako k jedinečné lidské bytosti, hájit lidskou důstojnost a posilovat nezávislost každého jednotlivce.

Zlepšujeme kvalitu poskytovaných sociálních služeb

2. 12. 2019

Jihomoravský kraj v roce 2019 realizoval následující opatření:

Týden mezi lidmi

24. 11. 2019

Třicet let od revoluce s krajským motýlkem, který vyrobili zaměstnanci chráněné dílny a který symbolizuje křídla svobody. Porada ředitelů našich Domovů a snaha o zabezpečení nezbytných investic pro příští rok.