ČLÁNKY

Krajské domovy pro seniory

2. 3. 2020

mohou od letošního roku přijímat uživatele již od 55 let

Důvodem změny věkové hranice je skutečnost, že onemocnění některou z forem demence nebo Parkinsonovy choroby může postihnout i relativně mladého člověka středního věku.

Se Šlapalem to šlape (i zelí)

26. 1. 2020

Blatnička a třetí místo pro mé kysané zelí z  konkurence 128 vzorků.
Když reprezentovat náš kraj, tak z vlastní zahrady.  

Rozvoj sociálních služeb v Jihomoravském kraji

17. 12. 2019

Zvyšování dostupnosti probíhá nejen s pomocí investiční výstavby. Postupně zvyšujeme počty uživatelů, kteří pobytovou službu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezbytně potřebují a lidem, kteří mohou zůstat v domácím prostředí zlepšujeme dostupnost terénních služeb. Tato strategie odpovídá národnímu trendu posilovat soběstačnost seniorů dostupností služeb a současně budovat kapacity pro ty nejpotřebnější.

Systematická podpora handicapovaným

17. 12. 2019

Transformační proces v sociálních službách vede k uskutečňování změn, jejichž cílem je dát osobám se zdravotním postižením možnost svobodné volby způsobu jejich života. Prioritní snahou je udržení existujících rodinných a sociálních vazeb a podpora osob s postižením v jejich co nejvyšší samostatnosti. Důležité je přistupovat k člověku jako k jedinečné lidské bytosti, hájit lidskou důstojnost a posilovat nezávislost každého jednotlivce.

Zlepšujeme kvalitu poskytovaných sociálních služeb

2. 12. 2019

Jihomoravský kraj v roce 2019 realizoval následující opatření:

Týden mezi lidmi

24. 11. 2019

Třicet let od revoluce s krajským motýlkem, který vyrobili zaměstnanci chráněné dílny a který symbolizuje křídla svobody. Porada ředitelů našich Domovů a snaha o zabezpečení nezbytných investic pro příští rok. 

Spousta práce? Po roce opět v Tunisu

5. 11. 2019

Letošní pracovní cesta do Tunisu navazovala na dvě předchozí návštěvy v minulých letech. Stejné bylo i její složení, kdy se jí se mnou účastnil pan Jan Nečas, předseda krajského výboru pro dopravu.

Práce jako povinnost

23. 10. 2019

Do práce chodíme, abychom něco splnili a něčeho dosáhli. Dělám, co můžu. Třeba při setkání s ministryní Maláčovou na diskusi se studentkami a studenty VOŠ  zdravotnická Merhautova. Další den do Prahy na Ministerstvo práce a schválení podpory pro financování sociálních služeb formou normativů na úvazky.

Když je práce pro mě radost

10. 10. 2019

Třeba účast na oslavě Den seniorů v rodných Žabovřeskách. Nebo ples handicapovaných na krásném zámku v Mikulově, kde se sešli uživatelé několika krajských zařízení.

Vše nejlepší ke Dni seniorů

1. 10. 2019

Nejde jen o oslavu na Zelňáku. Letos jsme rozšířili pečovatelské služby na 12 hodin denně včetně víkendů. Neustále bojujeme s vládou o vyšší finanční podporu.