Hlavním úkolem politika je prosazovat zájmy občanů. Zájmů je mnoho, proto občas nestíhám...

Hlavním úkolem politika je prosazovat zájmy občanů. Zájmů je mnoho, proto občas nestíhám...

Hlavním úkolem politika je prosazovat zájmy občanů. Zájmů je mnoho, proto občas nestíhám...

Hlavním úkolem politika je prosazovat zájmy občanů. Zájmů je mnoho, proto občas nestíhám...

Slider

Jsem

„Moravák“!

Tady jsem prožil dětství a z jižní Moravy nikdy na dlouho neodjíždím. Přestože také miluji Vysočinu, spíš se toulám kopci a údolími, jejichž potoky a říčky mě stejně zavedou zpět. Do úrodných úvalů Svratky, Moravy a Dyje. Do míst, kde jejich vody prosvítí mírumilovné slunce. Jeho paprskům nakonec neuniknou ani podzemní toky tajuplného Moravského krasu. A možná prostoupí úrodnou půdou až k těm nejhlubším kořenům vinné révy. Stejně hlubokým, jako lidská historie našeho kraje.Změna je podstatou života a nelze ji zastavit.

Já jako

člověk

Co si myslím

O lidech a politice

Mravenci a podobný sociální hmyz to mají snazší. Narodí se s instinktivním úkolem, který si celý život poctivě
plní. Lidé na rozdíl od hmyzu však používají rozum, proto občas chtějí svůj úděl aspoň poněkud změnit. A to jinak než svobodnou volbou  nelze. Pokud nechceme žít jako mravenci v instinktivní totalitě, potřebujeme demokracii a k ní neodmyslitelně patří  politika – správa věcí veřejných.  Tvrzení politika, že vlastně není politikem, je nesmysl, který vede k totalitě.

Co člověk, to názor. Je tedy nutné snažit se názory sjednotit a výsledné pak prosadit. K tomu je nezbytně nutná větší skupina lidí, např. politická strana. V ní se politické názory postupně třídí, a proto se také někdy zdlouhavě vybírají politici a lídři jako jejich veřejní nositelé. Svobodné volby potom mají za úkol rozhodnout, které politické názory se prosadí více a které méně.

Já jako

politik

Co chci

Programové priority

  • V Jihomoravském kraji neonemocněl nemocí Covid-19 žádný uživatel sociálních služeb. Ale nesmíme zapomínat na další nemoci. Proto rozšíříme Masarykův onkologický ústav v Brně a postavíme rehabilitační centrum v Pasohlávkách. A co dál?
  • Rekonstrukce Vírského vodovodu, ať nám teče kvalitní voda z kohoutku.
  • Retenční nádrže a následná obnova pěstování zeleniny, ať nám půdu neničí eroze.
  • Nové domovy pro seniory a více pečovatelských služeb, ať si ve stáří můžeme vybrat.
  • Rozšíření zdravotnických oborů, ať máme dostatek sester, fyzioterapeutů, zubních techniků a optiků.
  • Tisíc družstevních bytů, ať mohou mladí bydlet levněji a systém neziskového bydlení se konečně rozjede i u nás. 
  • Nové vlaky a autobusy, ať cestujeme pohodlně. 
  • Opravené kulturní domy v obcích, ať se máme kde scházet a bavit.

Aktuálně

Články

ČSSD je ve vedení Jihomoravského kraje dvanáct let. V kampani chce připomenout úspěchy a představit vizi pro další období

24. 6. 2020

Sociální demokracie se již od roku 2008 podílí na správě Jihomoravského kraje. V předvolební kampani se chce strana profilovat jako tým lidí, který úzce spolupracuje s úspěšnými starosty a místostarosty z komunálního prostředí, má s krajskou politikou dlouholeté zkušenosti a dokázal Jihomoravský kraj dostat z hlediska hospodaření na absolutní špičku v rámci České republiky.

Rozvojové programy v odpovědnosti ČSSD zůstanou v Jihomoravském kraji zachovány

10. 6. 2020

Rada Jihomoravského kraje na svém zasedání rozhodla, že rozvojové programy, které spadají do gesce ČSSD, zůstanou zachovány. V oblasti rodinné politiky zůstaly programy v plné výši tak, jak byly navrženy před koronavirovou pandemií. Obdobná situace platí u programů, které se týkají vody a sucha. V oblasti kultury zůstaly v plné výši dotační tituly pro památky místního významu.

Rada Jihomoravského kraje schválila podání žaloby proti rozhodnutí báňského úřadu o těžbě štěrkopísku na Hodonínsku

1. 6. 2020

Český báňský úřad v úterý 19. května zamítl odvolání Jihomoravského
kraje a dalších 26 měst a obcí, spolků a společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín proti stanovení dobývacího prostoru v případě těžby štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. Na pondělním zasedání se proto Jihomoravský kraj rozhodl podat proti rozhodnutí báňského úřadu žalobu.

Napište mi

Jméno

Předmět

E-mail

Zpráva