Ať máme blízko svých domovů vše,
co k životu potřebujeme a co nás baví.
Ať nám to s Markem Šlapalem
stále dobře ŠLAPE!
„Solidarita je nezbytná“ - tvrdí někdy i pravicový volič,
především - když něco potřebuje.
Hlavním úkolem politika je prosazovat zájmy občanů. Zájmů je mnoho, proto občas nestíhám…
Slider

Jsem „Žabiňák“!

Tady jsem prožil dětství, chodil na základku na Plovdivské a bydlím tu stále. Jen jsem se nejdříve s rodiči stěhoval ze Záhřebské na Fričovu a pak s manželkou na Veveří naproti bývalé porodnice, kde jsem poprvé spatřil světlo světa. Letos počtvrté kandiduji za ČSSD do zastupitelstva Žabovřesk. Ve svých vzpomínkách se rád vracím k období, kdy jsem zde byl dva roky starostou.  Povedlo se nám tehdy kromě jiného rozšířit kapacity mateřských škol a zachránit naše nejstarší kino v Brně – Lucernu.

Od roku 2013 působím v Radě Jihomoravského kraje a mám na starosti sociální oblast. Starostenskou štafetu po mně převzal ing. Pavel Tyralík. Podařilo se naše společně rozpracované projekty dotáhnout s mojí pomocí do konce a tak se o „Žabinách“ začalo mluvit i v krajské samosprávě.

A výsledek?

 Lucerna  dostala nový kabát a bezbariérový vstup, na ZŠ Jana Babáka se nám  podařilo vyměnit okna a ve třídách  instalovat nové osvětlení… S pomocí krajské dotace jsme rekonstruovali hřiště na ZŠ Náměstí Svornosti a otevřeli jsme ho i pro veřejnost. Také jsme zvládli další rekonstrukce hřišť na Zborovské a Královopolské, kde se podařila i rekultivace zeleně. Nezapomněli jsme ani na naše nejstarší. Pro pečovatelskou službu jsme vyčlenili  nové venkovní prostory, které nyní slouží našim starším občanům k relaxaci.

A co bych rád rozjel v nejbližší době?

Vytipování dalších vhodných míst v naší městské části pro sport i odpočinek Pro naše osamělé, nemocné občany například dvanáctihodinovou pečovatelskou službu včetně služeb o víkendech a svátcích.  Nebo z bývalé výměníkové stanice na Plovdivské  bych  rád vytvořil  pobočku krajské sítě volnočasových aktivit, která umožní našim občanům trávit volný čas sportem, kulturou i vzděláváním. Také bydlení musí zůstat nástrojem racionální sociální politiky a nesmí se stát předmětem obchodu ani předmětem neprověřených  experimentů.

Jednoduše řečeno:

 Ať máme blízko svých domovů nejen vše, co potřebujeme k životu, ale co nás baví a co nám dělá radost.

Ale hlavně přijďte 5.-6. října k volbám.

ČLÁNKY

Rozvíjíme samostatnost handicapovaných

17. 1. 2019

Celkem 119 klientů příspěvkových organizací Jihomoravského kraje využije nové komunitní pobytové služby, které od roku 2015 systematicky vznikají v celkem devíti lokalitách. Dosavadním průběhem transformačních aktivit se zabývalo jednání našeho transformačního týmu. 

(Pokračování textu…)

VÍCE

Řízení sociálních služeb?

12. 12. 2018

Komunikace s obcemi a poskytovateli. Ještě před koncem roku jsme stihli 6 společných setkání zástupců obcí s rozšířenou působností. Cílem je zajištění spolupráce mezi krajskou a obecní samosprávou.

(Pokračování textu…)

VÍCE

Tunis, naše pomoc, sociální služby a rozvoj obchodu

28. 11. 2018

S Janem Nečasem jsme v Tunisu strávili včetně cesty pět pracovních dnů. Návštěvu jsem rozdělil do třech tématických okruhů:

1. Pomáháme tam, kde problémy vznikají. 

A) Z českých peněz byl v obci Sejnene  postaven hliněný dům, který slouží jako místo výuky a setkávání žen a dětí. Obec je 100 km ve vnitrozemí a většina starších je negramotná. Ve spolupráci s francouzskými kolegy se rozjíždí projekt tradičního hrnčířského řemesla, výrobků z jílu. Křehkost je ovšem velkým problémem a pokud bude snaha podpořit výrobu nákupem ze strany turistů, výrobky musí zvládnout cestu v kufru. Koupil jsem misku na ovoce a nepřežila.

(Pokračování textu…)

VÍCE

KDO JSEM

Když vzpomínám na období školní docházky, pak nejraději na bývalý Den Československé lidové armády, protože 6. říjen je zároveň dnem mých narozenin. Narodil jsem se sice 31 let po dobytí Dukelského průsmyku, ale moji spolužáci si tak jako já obě události spojili a den mého zrození si tak lépe zapamatovali a oslavovali jsme obé.

Dodnes se dívám z okna na „svou“ bývalou porodnici, ačkoliv uznávám, že současná restaurace představuje pro majitele výhodnější investici. Se Žabovřeskami je ostatně spjat celý můj dosavadní život. I gymnázium a vysokou školu jsem si vybíral podle vzdálenosti. Zatímco na Slovanské náměstí mě přijali, na právnické fakultě jsem již tak úspěšný nebyl, ale smířil jsem se s přijetím na filozofickou fakultu o jeden kilometr vzdálenější. Největší cestovatelské dobrodružství mi přineslo bezmála 10 let v roli pedagoga strávených na střední škole v Černovicích. Proto jsem s radostí uvítal své zvolení místostarostou a později i starostou opět v Žabovřeskách.

V roce 2012 se mi cesta do zaměstnání opět prodloužila, naštěstí jen o dvě zastávky, ale opačným směrem na KÚJmK na Žerotínovo náměstí. Tady úřaduji již pět let a jsem sám zvědav, jak dlouho bude pro mne tato adresa aktuální. To poněkud závisí i na vás.

NAPIŠTE MI

Jméno

E-mail

Zpráva